January 08, 2019

o nas/About Us


Przybij piątkę cyfrowej przyszłości!

Cyfrowa transformacja w przemyśle jest obiecującą perspektywą, ale stanowi także spore wyzwanie. Zmienia modele biznesowe i wpływa na relacje z klientami. Dotyka każdego obszaru, każdego rynku, każdej branży. Co powinny zrobić firmy produkcyjne aby przetrwać?

Kluczem do sukcesu jest ponowne przemyślenie strategii, stworzenie wizji cyfrowej transformacji, a następnie zrobienie pierwszego kroku. Każdy kolejny krok będzie coraz prostszy. Cyfrowa transformacja jest strategicznym przedsięwzięciem z długim horyzontem działania.Kto może Ci pomóc?

Michał Kaczurba pasjonuje się powiązaniami między przemysłem, innowacjami i technologią. Przez prawie dwie dekady pomaga firmom i organizacjom zrozumieć korzyści płynące z postępu technicznego. Pokazuje swoim klientom, jak ważne jest analizowanie informacji wynikających z pozyskiwanych danych i opracowuje nowe sposoby zarabiania na nich. Cogitago powstało na bazie tych doświadczeń.


High five your digital future! 

Digital transformation in industry is promising, but it’s also challenging.  This new revolution changes the nature of businesses and relationships with customers.  It affects every area, every market. What should manufacturers do to survive? 


The key is to rethink their strategic approach, create a vision for the digital transformation and then take the first step. Every next step will be getting easier.
Digital transformation is a strategic endeavor with a long horizon.


Who can help?


Michal Kaczurba is passionate about the intersections between industry, innovation and technology. For almost two decades, he helps companies and organizations understand the benefits of technological progress. Shows his clients how important is to develop insights from data, and figure out new ways to monetize them. Cogitago was founded on the basis of this experience


 
Copyright © 2016 Cogitago , Blogger