January 29, 2018

Posiedzenie Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji

Co jest motorem każdej gospodarki na świecie?


Efektywne połączenie konkurencyjnej produkcji i innowacyjnych usług wysokiej jakości to bezsprzecznie siła napędowa światowej ekonomii. Polskiej także.

Obecnie firmy przemysłowe są pod dużą presją, aby produkować bardziej efektywnie, nie zważając na ograniczone zasoby. Presja cenowa zmusza je do wyeliminowania wszelkich nieefektywnych procesów aby zachować rynkową konkurencyjność. Wyzwaniem staje się zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej produkcji, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry i sprostanie coraz bardziej wyśrubowanym normom środowiskowym. 

Kluczową rolę odgrywają w tym procesie transformacja cyfrowa i tworzenie nowoczesnych modeli biznesowych.  To one przekształcają tradycyjne łańcuchy wartości. Już dziś możemy kupić samochód, który sam zamówi serwis opon albo obrabiarkę, która dopasuje swój tryb pracy do pozostałych urządzeń na linii produkcyjnej. Już niedługo miejsce masowej produkcji leków zajmą terapie indywidualne, dopasowane do naszego genetycznego profilu, wieku i kondycji. Czy jesteśmy na to gotowi? 


Jeśli wierzyć badaniom zaledwie kilka procent firm europejskich korzysta z zaawansowanych technologii cyfrowych i czerpie z nowych możliwości biznesowych. Nie ulega wątpliwości, że trzeba to zmienić. O tym jak to zrobić, z czym trzeba się będzie zmierzyć i jak robią to liderzy cyfrowej transformacji będą dyskutować uczestnicy V Forum Nowoczesnej Produkcji. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2018 r. w Sheraton Warsaw Hotel.  


Założenia programowe i agendę Forum opracowuje Rada Programowa, której pierwsze w tym roku posiedzenie odbyło się 16 stycznia w The Westin Warsaw Hotel. W spotkaniu wzięli udział m.in. Przewodniczący Rady Programowej: Joanna Makowiecka-Gaca (KARMAR SA), Dariusz Piotrowski (DELL EMC w Polsce), Krzysztof Obłój (Uniwersytet Warszawski) oraz przedstawiciele zarządów największych spółek, reprezentanci administracji centralnej oraz eksperci produkcji i nowych technologii, w tym także Michał Kaczurba (Cogitago).  Głównymi tematami poruszanymi na V Forum Nowoczesnej Produkcji będą zagadnienia związane z holistycznym podejściem do unowocześniania i cyfryzacji  procesów produkcyjnych, analizy danych procesowych zbieranych podczas produkcji, bezpieczeństwa i niezawodności systemów automatyki przemysłowej oraz nowej roli pracowników w Przemyśle 4.0.  Debatom tematycznym towarzyszyć będą sesje networkingowe i sesje Rountable. Spotkania w formule otwartych stołów umożliwią interakcję między uczestnikami, stwarzając im możliwość swobodnej wymiany myśli i doświadczeń.  Gospodarzami stolików będą eksperci dziedzinowi.

Wkładem Cogitago w dyskusję nad  kierunkami zmian w nowoczesnej gospodarce jest nie tylko sam udział w Radzie, ale przede wszystkim przygotowanie i prowadzenie podczas pierwszego dnia konferencji panelu dyskusyjnego dotyczącego zapewniania nieprzerwanej, efektywnej pracy przemysłu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w oparciu o dane procesowe. Rozmówcami będą przedstawiciele firm produkcyjnych oraz dostawcy rozwiązań dla przemysłu.


Dla zainteresowanych uczestnictwem w konferencji mamy dobrą wiadomość. 
Do 6 lutego 2018 podczas zakupu wejściówki można skorzystać z kodu promocyjnego FNPMF4 dzięki któremu uzyskacie 1400 zł zniżki.   
Rejestracja: http://forumprodukcji.pl/rejestracja/


Galeria zdjęć z posiedzenia Rady:

No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 Cogitago , Blogger